Wanneer zich een storing of calamiteit voordoet, heeft dat invloed op het gebruik en de veiligheid van een gebouw. Denk aan een stoomleiding die springt waardoor de operatiekamer van een ziekenhuis niet kan functioneren. Waar in de leiding vormt zich het knelpunt exact? Of als er problemen zijn met het ventilatiecircuit: hoe is de toevoer en de afvoer geregeld? Het is dus van cruciaal belang dat deze informatie actueel en snel beschikbaar is.

Installaties in kaart brengen is maatwerk

PeoplePower brengt de installaties voor u in kaart. Ook als het om complexe gebouwen of geavanceerde installaties gaat. Eerst bekijken we welke informatie u al heeft en wat er nog ontbreekt. Zijn er oude hardcopy archieftekeningen beschikbaar? Zijn er blinde vlekken of zijn tekeningen verouderd? Onze aanpak wordt afgestemd op de uitkomst van deze analyse.

Onze tekenaars beginnen met het maken van een basis plattegrondtekening en gaan het veld in. Inmeten, foto’s maken, schetsen. Eerst de hoofdtracés en dan de aftakkingen en appendages. Welke diameter heeft de aanvoer- en retourleiding?  Waar zitten de regelkleppen, pompen en ventielen, de tappunten en roosters? Elke ruimte wordt ingemeten, waar nodig op de ladder of juist op de knieën. Maar ook geavanceerde technieken als 3D scanning worden ingezet.

Dit zijn grote projecten, waarbij we eerst 2D plattegronden of 3D modeltekeningen maken in AutoCAD of Revit. Om meer inzicht te geven in een installatie kunnen we daarnaast principe- of blokschema’s opzetten: een overzichtelijke weergave van een complete installatie in het gebouw.

Principeschema's

Principeschema’s zijn een onmisbare aanvulling op uw plattegronden. Door een installatie van alle bouwdelen en verdiepingen in één schematische tekening te zien, snap je beter hoe deze installatie in elkaar zit. Dit kan de luchtbehandelingsinstallatie zijn, of bijvoorbeeld de riolering, CV- , GKW-, stoominstallaties, koelsystemen of sprinklerinstallaties. Welke onderdelen zijn met elkaar verbonden, waar zitten de connecties tussen bouwdelen en verdiepingen.

Met een principeschema is sneller te herleiden waar het probleem zit en welke oplossing hierbij past. Ook is makkelijker te berekenen waar nog ruimte is voor uitbreiding. De engineer, de gebouwbeheerder of installateur krijgt meer inzicht in het principe van de installatie.

Principeschema inzicht in alle werktuigbouwkundige installaties en het leidingwerk

Principeschema's en andere detailtekeningen kunnen we makkelijk digitaal beschikbaar maken in één online tool. 

Inzicht in uw gebouw

Uiteraard brengt PeoplePower ook uw elektrische installatie in kaart. We maken of controleren de plattegronden, verdeelschema’s  en kastaanzichten. Ons doel is dat uw gebouwinformatie compleet is en actueel, voor alle disciplines. En uiteraard beschikbaar voor de juiste personen.

In AsBuilt kunnen de plattegronden, schematekeningen of documenten altijd worden ingezien of opgevraagd. Wijzigingen worden via deze online portal doorgegeven. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat uw gebouwinformatie ook actueel blijft.