Inzicht in het continue veranderend ruimtegebruik is de basis van het optimaal gebouwbeheer en beheer van uw vastgoed. Daarnaast is veiligheid zeer belangrijk. Of het nu gaat om brandbestrijding, legionellabestrijding of asbestsanering. Strategische huisvestingsplannen voor de lange termijn vragen om visie. Actuele tekeningen zijn daarin onmisbaar. Een digitale plattegrond is de basis voor vluchtplannen, ruimte- en inventaristekeningen, vergunningen en installatietechnische tekeningen. Overzichten die onmisbaar zijn voor u als gebouwbeheerder.

Wat kunnen wij concreet voor u doen?

De performance van uw gebouw verbeteren?

De performance van uw gebouw verbeteren?

Bel met Evert Druijff