Schaalvergroting, professionalisering, marktwerking en andere ontwikkelingen in het onderwijs hebben grote gevolgen voor het vastgoedbeheer. Het zorgt ervoor dat kostenbeheersing en -besparing op facilitair gebied, en daarmee de integrale huisvestingskosten, belangrijk zijn in het facilitair beleid van de onderwijsinstellingen. Dit onderstreept het belang van actuele gebouwinformatie. PeoplePower heeft ervaring in het ondersteunen van onderwijsinstellingen met gebouwbeheer.

Voordelen van actuele gebouwinformatie

Wat kunnen we concreet voor u doen?

Wat we voor u kunnen betekenen?

Wat we voor u kunnen betekenen?

Bel met Heino Bakker