Overzicht houden in de hectiek

De laatste jaren zijn de ondersteunende diensten van veel overheidsorganisaties ontwikkeld van een uitvoerende functie naar een regiefunctie. De werkzaamheden worden belegd bij gespecialiseerde partners en de regisseur van de overheid houdt de touwtjes in handen. Om deze rol van aansturing, risicoafweging en bewaking van kwaliteit goed uit te kunnen voeren, is inzicht in de actuele gegevens nodig.

De vastgoedportefeuille van overheidsinstanties is divers en omvangrijk. Veel partijen voeren werkzaamheden uit aan verschillende disciplines op meerdere locaties tegelijk. Projectleiders worden ingehuurd en zijn na de realisatie weer vertrokken. Hoe borg je in deze hectische situatie dat de juiste revisie wordt ingeleverd en uw gebouwinformatie actueel blijft?

Informatiebeheer

Ons doel is dat uw vastgoedgegevens op één centrale plek staan, up-to-date en altijd toegankelijk voor de juiste personen. Op elk device met toegang tot het Internet kunt u inloggen om uw tekeningen en documenten te bekijken. Altijd actueel inzicht in de status van uw certificaten, garanties en logboeken. Uiteraard alleen toegankelijk met de juiste autorisaties, veilig afgeschermd conform de ISO 27001.

Onze backoffice neemt de bewakende rol van u over en borgt dat de revisie plaatsvindt volgens de gemaakte afspraken. Met de AsBuilt wordt het elke gebruiker zo makkelijk mogelijk gemaakt om wijzigingen door te geven. Helemaal als hierbij ook nog de QR-codes worden gebruikt.

Team Overheid

De medewerkers van Team Overheid weten wat er speelt in uw organisatie. Zij zijn gewend te werken voor de rijksoverheid, de provincies en diverse gemeenten. Zij ondersteunen u in het realiseren van de doelstellingen als het gaat om vastgoedbeheer. Doordat ze weten wat er nodig is voor het opstellen van een onderhoudsplanning, het voorbereiden van een aanbesteding of het managen van het contract. Zij leveren de support die nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom gebouwbeheer.

Bovendien denken zij met u mee in nieuwe vraagstukken. Hoe ondersteunt de informatievoorziening risicogestuurd assetmanagement? Wat is er mogelijk met uw vastgoedportefeuille als het gaat om verduurzaming? Ook dit begint met inzicht in de actuele gegevens.

Tekenwerk en advies

Door onze omvang en expertise zijn wij in staat u te helpen in het op orde brengen en houden van uw gegevens. Bijvoorbeeld door het wegwerken van achterstallige revisies, het in kaart brengen van installaties of de bouwkundige situatie, het vervaardigen van NEN2580 certificaten of het maken van veiligheidstekeningen. Of het nu in AutoCAD, in Revit of andere BIM software is.

Maar niet alleen door het uitvoeren van tekenwerk. Onze adviseurs helpen u om uw processen efficiënter in te richten met als doel minder verlies van tijd en geld. De BIM-regisseurs van PeoplePower begeleiden het BIM proces van ontwerp- en realisatiefase tot en met beheer. Zodat uw model ook na deze transitie bruikbaar is. Denk ook aan de uitwisseling van informatie over gebouwen, ruimten, inventaris of assets tussen verschillende systemen. Door data integratie wordt dubbel werk voorkomen en gezorgd dat systemen niet met oude gegevens werken.

Inspelen op ontwikkelingen

Als uw partner op het gebied van gebouwinformatie zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt. En dat relevante ontwikkelingen ook voor uw organisatie gebruikt kunnen worden. Techniche ontwikkelingen zoals het gebruik van 3D-scanning of BIM in de beheerfase. Maar ook ontwikkelingen waar de techniek geen vat op heeft. Zo hebben we voor verschillende organisaties ontwerptekeningen gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de huidige realiteit van de corona-maatregelen. Bij elke innovatie of marktontwikkeling wegen we samen de toegevoegde waarde voor uw organisatie.

De performance van uw gebouw verbeteren?

De performance van uw gebouw verbeteren?

Bel met Heino Bakker