BIM-model ontworpen in Revit

De bouwwereld is een veranderlijke wereld. Kijk maar eens naar de werkprocessen: die veranderen continu. Om die reden hebben alle professionals van PeoplePower kennis van de software die aansluit op deze veranderingen. Zo maken we onze BIM-modellen bijvoorbeeld in Revit, een programma dat er niet alleen fraaie 3D-tekeningen van maakt, maar er ook voor zorgt dat ze op ieder gewenst detailniveau te bekijken zijn.

Integraal ontworpen installatietechnieken

Deze tekening vormt vervolgens de basis voor de installatietekeningen die we met behulp van StabiCAD for Revit integraal ontwerpen. In deze BIM-modellen kunnen we goed laten zien waar de ‘aanlopers’ zitten tussen de bouwkundige constructie en de verschillende installaties.

 

Iedere partij een eigen BIM-model

Een BIM-proces impliceert het gebruik van 3D-modellen voor het ontwerp, de bouw en/of het gebruik van (bouw)projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afzonderlijk BIM-model voor bouwkunde, een afzonderlijk model voor constructie en weer een afzonderlijk model voor installatie. Zo hebben de verschillende partijen hun eigen BIM-model en zijn ze ieder zelf verantwoordelijk voor hun eigen deelmodel. BIM gaat dus primair om samenwerken, met als doel het bouwproces te verbeteren en faalkosten te reduceren. Dankzij deze modellen kunnen we vroegtijdig knelpunten analyseren en oplossen en (dus) aanzienlijk op het bouwproces besparen.

Van een 3D-scan naar een BIM-model van uw gebouw? Het bespaart meet- en tekenuren en verkleint de kans op meet- en installatiefouten. Meer over 3D-inmeten en scannen.

Opzetten in BIM, uitwerken in Revit

De afkorting ‘BIM’ (Building Information Models, of simpelweg: bouwwerkinformatiemodel) valt regelmatig, omdat het vaak wordt toegepast in combinatie met de Revit-modellen die onze experts in dit programma maken. We hebben veel ervaring met het opzetten van een project in BIM, maar ook met het daadwerkelijke uitwerken ervan in Revit. We zetten onze experts dan ook graag in voor u en uw gebouw(en), zodat u weet wat de consequenties zijn. Bovendien voorkomt u zo dat het eindresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.