Veiligheid

In noodsituaties kan elke seconde tellen. Daarom moeten veiligheidstekeningen kloppen en voldoen aan de standaarden. De veiligheid van de gebruikers van uw gebouw is immers in het geding. Niet voor niets stelt de overheid duidelijke eisen aan gebruiksmeldingstekeningen, het ontruimingsplan, de BHV-tekeningen en de aanvalsplattegronden. Of het nu via het Bouwbesluit, de Arbo of de brandweer is.

Met onze expertise zijn wij uw partner voor het maken van alle veiligheidstekeningen. PeoplePower vervaardigt deze conform de geldende eisen zoals de NEN 1414, NEN 7010, NEN 8112 en het Bouwbesluit 2012. Dit kan op basis van de informatie die u aanlevert, of door een inventarisatie op locatie. Zo weet u zeker dat uw tekeningen actueel zijn.

Gebruiksmelding

Bij nieuwbouw of renovatie is voor grotere gebouwen de gebruiksmelding brandveilig gebruik verplicht. PeoplePower combineert de juiste informatie van bouwkundige en elektrotechnische plattegronden met gebruiksgegevens om tot overzichtelijke gebruiksmeldingstekeningen te komen. Zo nodig wordt er een controleronde gemaakt door het gebouw om de informatie te verifiëren. De tekeningen voldoen uiteraard aan de norm, maar ook specifieke wensen van uw gemeente worden hierin verwerkt.  

Voor de brandweer vervaardigen wij de tekeningen van uw brandaanvalsplan. Alle relevante informatie in het gebouw en de directe omgeving op een overzichtelijke tekening.

BHV

De tekeningen in het BHV-plan zijn ter ondersteuning van uw eigen BHV-organisatie. Hierop staan alle middelen en overige informatie die zij nodig hebben in hun hulpverlening aan de mensen en in de ondersteuning van externe hulpdiensten. De BHV-tekeningen die PeoplePower maakt worden opgesteld in nauw overleg met de BHV-organisatie van de opdrachtgever.

Ontruimingsplattegronden

Alle aanwezigen in een gebouw moeten in geval van een noodsituatie veilig en zelfstandig het gebouw kunnen verlaten. Daarom is het belangrijk dat er in uw gebouw actuele ontruimingsplattegronden aan de muur hangen ter oriëntatie en instructie.

Ook deze plattegronden kunnen wij voor u vervaardigen op basis van aangeleverde informatie of een inventarisatie op locatie. Dit geldt zowel voor de bouwkundige situatie, de vluchtroutes, de positie van de blus- en veiligheidsmiddelen, als de plaats waar de plattegronden komen te hangen.

Wanneer alle informatie is ingetekend ontvangt u de ontruimingsplattegronden digitaal en op papier om die in het gebouw op te hangen. Desgewenst leveren wij hiervoor aluminium kliklijsten mee.

Altijd up to date

Een geprinte tekening is vaak slechts voor korte tijd actueel. Daarom gelooft PeoplePower in integraal tekeningenbeheer, waarbij een wijziging in één discipline gelijk verwerkt wordt in de andere disciplines. Zo wordt een bouwkundige mutatie ook direct zichtbaar in uw veiligheidstekeningen en kunt u de laatste versie altijd online vinden. Voor onze oplossing voor uw tekeningenbeheer kunt u hier kennis maken met AsBuilt.