Via de stations naar tekeningenbeheer voor de Noord/Zuidlijn

PeoplePower en OV bedrijf GVB hebben de samenwerking een tandje opgeschroefd. De dienstverlening begon een aantal jaar geleden met teken- en beheerwerk voor de stations. Na een aanbestedingstraject in 2018 is dit nu uitgegroeid tot een meerjarige samenwerking waarin ook het beheer van de tekeningensets van de hele metro infrastructuur is gegund aan PeoplePower.

Bert Vonk werkt als projectleider van PeoplePower direct samen met Arne Stallenberg van GVB: "Het was, en is nog steeds, een uitdagend traject: tekeningenbeheer voor deze klant behelst ook een andere tak van sport, omdat we te maken hebben met een fors aantal kilometers aan spoorrails. Dit is duidelijk anders dan enkel gebouwbeheer. Hier kwam bij dat de Noord/Zuidlijn in een andere systematiek is aangelegd dan de andere drie metrolijnen. We hebben dit goed kunnen borgen in één structuur."

Regelgeving en efficiency

Tekeningen vormen de basis voor goed assetmanagement. De ISO55000 norm schrijft voor dat gegevens en informatie compleet, juist, actueel en toegankelijk dienen te zijn. Ook hoort er eenduidige opslag in informatiesystemen plaats te vinden. Dat alles wordt gefaciliteerd door Peoplepower en de AsBuilt applicatie.

Arne vertelt verder: "Primair aanleiding voor de samenwerking is dat GVB moet voldoen aan de veiligheidseisen die gesteld worden door veranderende wet- & regelgeving voor lokaal spoor, metro en tram. Technisch tekeningenbeheer heeft hierin veel aandacht. Doordat we tekeningenbeheer nu structureel goed inregelen biedt dat naast verbeterde veiligheid uiteraard ook aanzienlijke voordelen op het gebied van efficiency." 

Tekeningenbeheer-amsterdamse-metrolijn

Kentering van duwen naar trekken in gebruik van AsBuilt

Werkvoorbereiders, beheerders en projectleiders zijn gebaat bij goede tekeningen. Door gebruik te maken van AsBuilt kunnen de monteurs storingen sneller verhelpen. Ook zit er winst in de snelheid waarmee tekeningen worden gevonden. Bovendien worden kleine wijzigingen die we aantekenen op de PDF's vrijwel direct verwerkt door PeoplePower. De proceskosten van projecten nemen af en faalkosten worden aanzienlijk geminimaliseerd. 

Arne: "De voordelen worden steeds breder gezien. Moesten we eerst het gebruik als het ware opdringen, nu geven mensen zelf actief aan dat ze de tekeningen nodig hebben. Zelfs externe aannemers en ketenpartners hebben een (tijdelijk) account. Het gebrek aan tekeningen is verleden tijd: er valt voordeel te behalen. We zien dus duidelijk een kentering van duwen naar trekken in het gebruik van de Webviewer.
Er speelt nog een voordeel in de samenwerking. Als wij extra tekencapaciteit nodig hebben, is het er. Wij hoeven ons niet meer bezig te houden met werving & selectie van tekenaars. Pieken worden opgevangen: wij kunnen ons focussen op de kerntaak."

Beheer en ontwikkeling in de toekomst

Er worden mooie stappen vooruit gemaakt om alle gebouw- en infrastructuurdata inzichtelijk te krijgen. Ook wat er nog niet is. Arne sluit niet uit dat de inhoudelijke scope nog verder wordt uitgebreid binnen contract. "Zowel voor beheer als voor ontwikkeling ligt er een en ander op stapel in de samenwerking. Van de Noord/Zuid metrolijn zijn inmiddels alle tekeningendossiers binnen welke we in beheer zullen nemen. Ook station renovaties komen eraan. Voorlopig is er genoeg te doen."