PeoplePower is geen leverancier: het is een co-creator

Sander Nievergeld is facility manager bij Vebego Facility Solutions, een integrale facilitair partner voor vele grote organisaties. Hij is prestatiemanager voor een grote klant van Vebego Facility Solutions met zo’n 25 kantoorpanden, goed voor ongeveer 250.000 vierkante meter gebouwoppervlak. Het tekeningbeheer voor deze partij is volledig uitbesteed aan PeoplePower. “Het meedenken, kritisch zijn, vragen durven te stellen: daar zit bij PeoplePower een hele grote meerwaarde.”

Vebego Facility Solutions (voorheen Yask) werkt sinds medio 2017 met PeoplePower. Sander Nievergeld: “Tijdens de oriënterende gesprekken raakten we al snel enthousiast. PeoplePower biedt een scala aan activiteiten die we nu niet allemaal nodig hebben, maar in de toekomst wellicht wel. Dan weet je dus dat je kunt opschalen zodra je klanten daarom vragen. Een prettig gevoel.”

Specifieke expertise

Sander – en dus PeoplePower – is onder andere verantwoordelijk voor het ruimtebeheer. Op afdelingsniveau is vastgelegd wie waar in een pand zit en waar de leegstand ontstaat. Voor alle 25 panden van deze klant is dat in beeld gebracht. “Dat zijn niet alleen de tekeningen, maar ook alle mutaties die daarbij horen. Om dat te kunnen beheren, heb je een specifieke expertise nodig die PeoplePower in huis heeft.”

Een partner die meedenkt

Vebego Facility Solutions heeft waardering voor een partner die meedenkt: “Want, het gaat niet alleen om het maken van een tekening. Het meedenken, kritisch zijn, vragen durven stellen: daar zit bij PeoplePower een hele grote meerwaarde. Alles wordt vanuit Autocad vertaald naar een database en komt in een Excel-bestand terecht. Dus dan is dat extra laagje heel belangrijk.”

De implementatie van het ruimtebeheer is inmiddels afgerond. Het resultaat is een set tekeningen waarin precies staat welke afdelingen waar in het pand zitten, welke ruimtes er zijn, wat de kenmerken van die ruimtes zijn, hoeveel vloeroppervlakte er is en of de ruimte kan worden doorbelast. En dan blijkt hoe waardevol de Webviewer voor Vebego Facility Solutions en zijn klant is.

De waarde van Webviewer 

Sander: “Met de Webviewer kan iedereen in de organisatie die het nodig heeft, alle tekeningen inzien. Op elk moment van de dag. Het is een ongelofelijk gebruiksvriendelijke tool. Er zit een rapportagetool in, je kunt zelf mutaties doorvoeren en ter revisie bij PeoplePower aanbieden.”

En het mooie is dat de tekenaars van PeoplePower aan een spreekwoordelijk half woord genoeg hebben. “Of je nu een paar krassen op een tekening zet, een tabel aanlevert of wat woorden doorstuurt: de tekenaars begrijpen het en de informatie komt over. Ze zijn heel ruim van begrip, flexibel en snel.” Dat zorgt ervoor dat voor de klant de drempel om veranderingen door te voeren heel laag is.

Samenwerken en de dialoog aangaan

Voor Sander is PeoplePower dan ook niet zomaar een leverancier. “Ik zie PeoplePower echt als co-creator. We werken samen en gaan de dialoog aan. PeoplePower werkt snel en proactief en biedt een enorm breed scala aan mogelijkheden. Wij gebruiken nu misschien 10% van de diensten die ze aanbieden, maar daarmee zijn we wel goed voorbereid op de toekomst.”

De samenwerking tussen Vebego Facility Solutions en PeoplePower wordt de komende tijd stapje voor stapje geïntensiveerd. Sander Nievergeld: “Dat is duidelijk. Wij zijn tevreden, onze klant is tevreden. Kernwaarden in onze samenwerking zijn kwaliteit, duidelijkheid, snelheid, flexibiliteit en ruimdenkendheid.”

Verder kijken dan de platte tekening

Sander heeft wel een idee welke partijen goed bij PeoplePower terecht kunnen: “Ik kan elke partij met meer dan 300 vierkante meter kantooroppervlakte de samenwerking met PeoplePower aanbevelen. Dan organiseer je jouw ruimtebeheer op een fatsoenlijke wijze, met een partij die verder kijkt dan de platte tekeningen en bouw je een compleet gebouwdossier op.”