Terug naar overzicht

PeoplePower de nieuwe partner voor COA

In oktober is Team Overheid van PeoplePower gestart voor een nieuwe klant. Na een openbare aanbesteding heeft Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een 4-jarig contract met ons afgesloten voor het tekenwerk en tekeningenbeheer.Logo COA

Met 750.000 vierkante meter BVO verspreidt over 75 locaties door het hele land, heeft het COA een grote vastgoedportefeuille. Wijzigingen in buitenlandse crisissituaties of in de binnenlandse besluitvorming hebben direct invloed op de groei of krimp van de organisatie en vastgoedvoorraad. Dit vraagt ook van PeoplePower flexibiliteit in het leveren van capaciteit en de juiste ondersteuning bij zulke wijzigingen.

De afdeling Vastgoedontwikkeling regelt de aankoop of nieuwbouw van panden, maar ook de herontwikkeling, renovaties of aanpassingen van locaties. De rol van PeoplePower hiervoor is zowel het zorgen voor inzicht in de bestaande situatie, als de uitvoering van tekenwerk voor deze projecten. Van eerste schetsontwerp tot oplevering van de revisietekeningen. Expertise voor alle gebouwdisciplines was dan ook een vereiste.

Vastgoedexploitatie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, inclusief de veiligheid en leefbaarheid. Revisietekenwerk, tekeningenbeheer en het actualiseren of maken van tekeningen zijn werkzaamheden die PeoplePower voor deze afdeling zal uitvoeren. Gebouwdossiers op orde krijgen en houden, en deze eenvoudig toegankelijk maken voor de gebruikers.

De opzet en functionaliteiten van de PeoplePower AsBuilt, gecombineerd met de inrichting van de backoffice, bleek goed aan te sluiten bij de verwachtingen van het COA. De ervaring en deskundigheid van Team Overheid van PeoplePower stelt hen in staat aan te sluiten bij het regiemodel van de opdrachtgever.

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we deze verwachtingen de komende jaren waar gaan maken.  Bovendien zijn we erg blij met deze kans om het COA te ondersteunen in zijn missie om asielzoekers op te vangen, hen te voorzien van verblijf met benodigde voorzieningen en hen voor te bereiden op een eventueel langduriger verblijf in Nederland.

Benieuwd wat PeoplePower voor u kan betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen?

Schiphol Real Estate heeft gekozen voor PeoplePower

Volgende inzicht

Schiphol Real Estate heeft gekozen voor PeoplePower