Certificeringen

Bij goed gebouwbeheer komt veel kijken. Bovendien vraagt het om een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. Wij doen erbij PeoplePower alles aan om onze klanten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden  voor kwaliteit. Dat blijkt wel uit onze certificeringen: ISO27001, FIRA Platform en Keurmerk Sociale Onderneming. Hieronder vindt u meer uitleg per certificering.

ISO 27001

PeoplePower is ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Deze certificering is dé internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging. Een ISO27001 certificaat betekent dat een organisatie gedegen beveiligingsbeleid voert om kritische en gevoelige informatie van opdrachtgevers te beschermen. Uitwerking van dit beleid is vastgelegd in het Information Security Management System (ISMS). Dit managementsysteem wordt voortdurend gemonitord en verbeterd, waardoor de ISO27001 continue kwaliteitsverbetering van informatiebeveiliging waarborgt.

Keurmerk Sociale Onderneming

PeoplePower heeft het Keurmerk Sociale Onderneming en daardoor de mogelijkheid alle stakeholders van het bedrijf, personeel, klanten, leveranciers, financiers en opdrachtgevers en anderen te laten zien dat zij bewust een relevante plek in de maatschappij heeft ingenomen.

Dat zij verantwoordelijkheid neemt voor het eigen personeel en voor de omgeving waarin de onderneming gevestigd is. Een actieve, betrokken deelname aan de samenleving staat bij Keurmerkhouders voorop. Het Keurmerk Sociale Onderneming staat voor maatschappelijk relevant, bovenwettelijk gedrag binnen de sector van de aanvragende partij.

FIRA Platform

Het FIRA Platform is een online register waarin bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000,  AA1000 en GRI.  De MVO-rapporten kunnen opgenomen en geanalyseerd worden via een online platform. Op deze wijze maken wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bespreekbaar.