Terug naar overzicht

Wat doen wij voor de zorg?

PeoplePower is actief in een zestal branches, elk met een eigen team dat over passende expertise beschikt. Een daarvan is de zorg. Wat maakt de zorgbranche zo specifiek en hoe kunnen wij iets voor ziekenhuizen en zorginstellingen betekenen?

Zowel in Veenendaal als Bodegraven hebben wij een gespecialiseerd Team Zorg dat bestaat uit een projectleider, een senior tekenaar en meerdere tekenaars. Evert Druijff, Gerjan Baan en Wim van Diermen zijn projectleiders van deze teams. Zij vertellen u graag over ons werk in de zorg.

Het Team Zorg van PeoplePower in Bodegraven

“Een ziekenhuis kan niet stilliggen”

“Wat mij vooral opvalt in de zorg, is dat het heel breed gaat”, vertelt Wim. “Je krijgt met alles te maken.” Evert voegt toe: “De focus ligt daarbij met name op de techniek. Dat moet altijd doordraaien.

“Het grote aandachtspunt in de zorg is dat het 24/7 doorgaat. Een ziekenhuis kan niet stilliggen. Op het moment dat er een storing is en er vitale installaties uitvallen, moet dat op korte termijn worden opgelost.”

Daarom is het belangrijk om de benodigde informatie meteen beschikbaar te hebben. Met het tekeningenbeheer van PeoplePower is alle gebouwinformatie in kaart en up-to-date. Mocht er dan iets uitvallen, dan kan het probleem snel worden gelokaliseerd en opgelost.

Compliant en actueel

De zorg heeft bovendien te maken met specifieke wet- en regelgeving, in het kader van (brand)veiligheid en volksgezondheid. Denk aan zaken zoals NEN3140-inspecties, arbowetgeving en wettelijke eisen rondom legionellapreventie.

Om compliant te zijn en blijven, moeten de tekeningen altijd actueel zijn. Ook bij veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie of verduurzaming (uitluistersystemen, Personen Zoek Installaties, zonnepanelen, etc.) of mutaties.

“In vergelijking met andere branches, zijn de gebouwen in de zorg aan veel verandering onderhevig,” vertelt Evert. “Van een extra datapunt tot en met een verandering van het OK-complex. Als je dat niet consequent bijhoudt, ben je aan het einde van de rit je overzicht kwijt.”

Dankzij de gespecialiseerde teams, die uit meer dan één tekenaar bestaan en de benodigde expertise in huis hebben, wordt er snel geschakeld en ingespeeld op dergelijke veranderingen. Door de koppeling met een FMIS, zoals Ultimo of Planon, houden ziekenhuizen en zorginstellingen ook de eigen ruimtegegevens up-to-date.

Een integrale aanpak

Er wordt door de zorgteams niet alleen gekeken naar oplossingen op de korte termijn, zoals bij storingen en mutaties. Sterker nog, het is juist de lange termijn waaraan beheer van de gebouwinformatie door PeoplePower een belangrijke bijdrage levert.

“Wij denken vanuit het beheer, vanuit de laatste fase," legt Gerjan uit. "Al in de ontwerpfase denken wij na over informatievragen die in de beheerfase spelen. Dat is het voordeel van PeoplePower – die integrale aanpak. Zo zorgen wij voor een passende langetermijnoplossing.”

Het Team Zorg van PeoplePower in Veenendaal

Uw vertrouwde partner in de zorg

Ieder Team Zorg is bovendien een vast team. Medewerkers die regelmatig op locatie komen, doen gebouwkennis op die zich vertaalt naar goede tekeningen en betrokken adviezen.

“Hoe langer we aan een klant verbonden zijn, hoe meer er wordt gewonnen aan slagkracht en efficiëntie,” vertelt Gerjan. “Zo waarborgen wij continuïteit, uniformiteit en kwaliteit.”

Daarnaast werken wij met vaste contactpersonen. De klant heeft daardoor altijd te maken met een vertrouwd gezicht. De communicatie is gestroomlijnd en er kan makkelijk worden ingespeeld op veranderingen, problematiek binnen de branche én specifieke klantvragen. Daar dragen onze teams zorg voor.

Deel dit met uw netwerk:

Nike Nederland kiest voor PeoplePower

Volgende inzicht

Nike Nederland kiest voor PeoplePower