Terug naar overzicht

Uw informatie goed beveiligd

PeoplePower heeft veel gebouwinformatie van haar klanten onder haar hoede. Dat vraagt om een veiligheidsbeleid waar u als klant op kunt en durft te bouwen.

Certificering van informatiebeveiliging

Recent is het ISO 27001 certificaat opnieuw aan PeoplePower toegekend. Dit is een erkenning voor de jarenlange inspanning op het gebied van informatiebeveiliging. Jaarlijkse audits borgen dat processen niet alleen op papier zijn vastgelegd maar ook daadwerkelijk de basis vormen voor het dagelijks handelen op de werkvloer. Deze wereldwijd erkende standaard is uitgewerkt in een zogenaamd ISMS (Information Security Management System). Interne en externe specialisten monitoren dat veiligheid een continue proces van verbetering blijft.

Uw informatie veilig in onze handen

PeoplePower waakt over de veiligheid van informatie die aan ons is toevertrouwd.

Veel van deze informatie is vastgelegd in tekeningen en BIM modellen. Aangevuld met documentatie die nodig is voor onderhoud en exploitatie van vastgoed. Het werken met uw informatie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat vraagt ook om een onafhankelijke, externe toetsing. U moet er tenslotte op kunnen vertrouwen dat uw informatie bij ons in goede handen is. Vragen hierover? Neem dan contact op met onze IT security officer (IB@peoplepower.nl).

Deel dit met uw netwerk:

Gebouwinformatie van Deltares in goede handen

Volgende inzicht

Gebouwinformatie van Deltares in goede handen