Terug naar overzicht

Uw gebouwinformatie bij ons in veilige handen

Afgelopen week zijn wij opnieuw ISO 27001 gecertificeerd! Bij goed gebouwbeheer komt veel kijken. Zo werken wij met veel data van klanten, waaronder ook gevoelige data. Dit vereist een hoog security level. ISO 27001 is de wereldwijd erkende standaard voor informatiebeveiliging. Met dit certificaat op zak kunnen wij onze klanten blijven garanderen dat hun gebouwinformatie bij ons in veilige handen is!

Wat houdt het certificaat precies in?

ISO 27001 is dé wereldwijd erkende standaard voor informatiebeveiliging. Een ISO 27001 certificaat betekent dat een organisatie een gedegen beveiligingsbeleid voert om kritische en gevoelige informatie van opdrachtgevers te beschermen. Uitwerking van dit beleid is vastgelegd in het Information Security Management System (ISMS), een systematische aanpak om (vertrouwelijk) informatie te managen zodat de veiligheid van deze informatie wordt gewaarborgd. Dit managementsysteem wordt voortdurend gemonitord en verbeterd, waardoor de ISO 27001 continue kwaliteitsverbetering van informatiebeveiliging waarborgt. 

AVG

ISO 27001 helpt ook om aan te tonen dat passende maatregelen zijn genomen om aan de GDPR (AVG) te voldoen. Veel onderwerpen die binnen de GDPR als maatregelen worden gesteld om een passend gegevensbeschermingsbeleid te hanteren, worden namelijk vanuit ISO 27001 geïnitieerd.

Deel dit met uw netwerk:

Over de opmars van 360° fotografie

Volgende inzicht

Over de opmars van 360° fotografie