Terug naar overzicht

Kan BIM bijdragen aan een duurzame bouwsector?

Duurzaamheid: niemand die zich er tegenwoordig niet mee bezighoudt. Ook bij PeoplePower speelt dit onderwerp. De bouwsector is verantwoordelijk voor maar liefst 60% van de grondstoffen die gewonnen worden uit de lithosfeer. Om te zorgen dat er genoeg grondstoffen beschikbaar blijven, is het belangrijk dat deze goed worden gedocumenteerd. Grondstoffen zijn tenslotte schaars.

Onze collega Bertus Druijff boog zich voor zijn afstudeeronderzoek over de vraag: ‘Hoe kan een materialenpaspoort worden gegenereerd vanuit een BIM-model en up-to-date worden gehouden tijdens de exploitatie- en onderhoudsfase van een gebouw?’.

Meer inzicht, minder afval

Om deze vraag te beantwoorden, zijn allereerst de vereisten van Madaster vergeleken met de specificaties van BIM-modelleringsnormen. Vervolgens zijn er interviews gehouden met zowel een werknemer van Madaster als werknemers van bedrijven die ervaring hebben met het genereren van een materialenpaspoort in Madaster.

Het identificeren en documenteren van materialen in gebouwen in een materialenpaspoort, geeft inzicht in de totale voorraad materialen van het gebouw. Zo krijgen materialen als het ware een identiteit, wat betekent dat ze nooit zomaar als afval kunnen verdwijnen. Hiermee draagt BIM bij aan een meer duurzame en circulaire bouwsector.

Deel dit met uw netwerk:

Kennismaken met Team Techniek

Volgende inzicht

Kennismaken met Team Techniek